Personregister ( - F)

, Anders () Ansedel Gunborg
, Anna (1769-) Ansedel Ansedel
, Bengt () Ansedel Ansedel
, Daniel () Ansedel Gunborg
, Mårten () Ansedel Gunborg
, Per () Ansedel Gunborg
Abrahamsdotter, Anna Stina (1791-) Ansedel Ansedel
Abrahamsdotter, Cajsa Greta (1794-) Ansedel Ansedel
Abrahamsson, Daniel (1726-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Abrahamsson, Daniel (1795-) Ansedel Ansedel
Abrahamsson, Jaen Mårten (1789-) Ansedel Ansedel
Abrahamsson, Johan Mårten (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel
Abrahamsson, Mårten (1730-) Ansedel Ansedel Ansedel
Abrahamsson, Nils (1723-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsdotter, Eva Lotta (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsdotter, Lena Cajsa (1762-1785) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsdotter, Maja Stina (1779-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsdotter, Maria Charlotta (1792-1849) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Adamsson, Adam (1740?-1779) Ansedel Ansedel Gunborg
Adamsson, Adam (1766-1836) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Adamsson, Adam (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsson, Eric Jacob (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsson, Lars (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsson, Nils (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsson, Per (1764?-1785) Ansedel Ansedel Ansedel
Adamsson, Petrus (1776-1777) Ansedel Ansedel Ansedel
Adolfsson, Barbro (Bibbi) (1932-) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Anna Gustava (1814-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Andersdotter, Gustava Lischen (1679-) Ansedel Ansedel Gunborg
Andersdotter, Maja (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersdotter, Maja Stina (1771-1845) Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Andersson, Anders (1746-) Ansedel Ansedel Gunborg
Andersson, Anders (1780-1869) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Andersson, Anders Magnus Edvard (1847-1898) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Andersson, Edgar Josef Amatteus (1891-1958) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Edla-Maria Charlotta (1881-1940) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Edvard Martin Andreas (1882-1949) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Ester (1893-1893) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Eva Gunhild Josefina (1884-1954) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Gunborg Elsa Amalia (1897-1970) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Andersson, Hugo Edvard (1877-1879) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Ingrid (1920-) Ansedel Ansedel
Andersson, Lennart (1927-) Ansedel Ansedel
Andersson, Nils (1773-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Per (1910-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sten (1928-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sture (1924-) Ansedel Ansedel
Andersson, Åke Evert (1917-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Kerstin Inga Charlotta (1950-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Torsten Bengt Staffan (1946-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Torsten Bo Håkan (1942-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Torsten Håkan (1920-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Torsten Lars Algot (1944-) Ansedel Ansedel
Asmundsson, Torsten Per Gunnar (1945-) Ansedel Ansedel
Bengtsdotter, Maja Lisa () Ansedel Ansedel
Bengtsson, Johan (1745-1814) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Bengtsson, Pehr (1745-) Ansedel Ansedel Ansedel
Bernhardsson, Erik (1892-) Ansedel Ansedel
Bernhardsson, Josef (1896-) Ansedel Ansedel
Birgersdotter, Anna (1744?-) Ansedel Ansedel
Birgersdotter, Karin (1731?-) Ansedel Ansedel
Birgersdotter, Lischen (1723?-) Ansedel Ansedel
Birgersdotter, Margareta (1741?-) Ansedel Ansedel
Birgersson, Nils (1729?-) Ansedel Ansedel
Björkholm, Amanda (1864-1930) Ansedel Ansedel
Björkholm, Folke (1900-) Ansedel Ansedel
Björkholm, Margit (1905-1990) Ansedel Ansedel
Björkholm, Sven (1899-1960) Ansedel Ansedel
Callderyd, Mikael (1969-) Ansedel
Carlsson, Ann-Marie () Ansedel Ansedel
Carlsson, Carolina (1983-) Ansedel Ansedel
Carlsson, Christina (-1816) Ansedel Ansedel Gunborg
Carlsson, Dagny (1903-1904) Ansedel Ansedel
Carlsson, Grace (1917-) Ansedel Ansedel
Carlsson, Gösta (1909-) Ansedel Ansedel
Carlsson, Göte (1905-1908) Ansedel Ansedel
Carlsson, Ingrid (1902-1902) Ansedel Ansedel
Carlsson, John (1876-1954) Ansedel Ansedel
Carlsson, Lilian (1912-) Ansedel Ansedel
Carlsson, Mabel (1915-) Ansedel Ansedel
Danielsdotter, Anna Maria (1754-) Ansedel Ansedel Ansedel
Danielsson, Abraham (1690-1750) Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Danielsson, Abraham (1757-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Danielsson, Birger (1687-) Ansedel Ansedel Ansedel
Danielsson, Peter (1762-1835) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Edling (Salomonsdotter), Beata Maria (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Edling (Salomonsdotter), Ulrica Charlotta (1756-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Edling (Salomonsson), Henrik Jörgen (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel
Edling (Salomonsson), Hindric (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Edling, Catharina () Ansedel Ansedel Ansedel
Edling, Gert () Ansedel Ansedel Ansedel
Edling, Johan () Ansedel Ansedel Gunborg
Edling, Salomo (1720-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Gunborg
Edling, Ulrica () Ansedel Ansedel Ansedel
Flink, Brita (1907-1910) Ansedel Ansedel
Flink, Gösta (1905-1953) Ansedel Ansedel
Flink, John (1881-1912) Ansedel Ansedel
Flink, Maja (1903-1950) Ansedel Ansedel
Flink, Margareta (Greta) (1909-1911) Ansedel Ansedel
Fogelgren, Nils Petter () Ansedel Ansedel

- F G - N O - Ö

Framställd 2004-01-14 11:14:49 av DISGEN version 8.0c